Täze
ýörelge

Esasy işleriň görnüşi

Gümrük dellalynyň işi

Fotokopiýalama, resminamalary taýýarlama we gaýry ýörite goşmaça işle

Ýazmaça we dilden terjime etmek

Habarlaşmak üçin telefon

+99365200190Oganýans Artur +99365803541Saparowa Umida +99365208633Nurgeldiýew Marat

Hakyky we ýuridiki salgysy

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, 1-nji senagat zolagy, Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň
Türkmenabat şäher Söwda we awtoulaglar kärhanasynyň administratiw jaýynyň 2-nji gaty